Framtidssäkra ditt företag med hjälp av AI

I en snabbt föränderlig affärsvärld är det avgörande att ligga steget före. Som VD står du inför många utmaningar – från tidsbrist och kostnadskrav till förändringsmotstånd inom organisationen. Men med rätt verktyg kan dessa hinder övervinnas. Genom att integrera AI i din verksamhet kan du effektivisera processer, sänka kostnader och stärka ditt företags position på marknaden.

Effektivisera innehållsskapandet
Innehållsskapande kan vara en tidskrävande uppgift, men med hjälp av AI kan ni avlasta er personal från detta arbete och låta dem fokusera på det som verkligen driver affären framåt. AI kan snabbt och effektivt generera högkvalitativt innehåll, vilket inte bara sparar tid utan också säkerställer en jämn och professionell kommunikation. Detta frigör era medarbetares tid för mer strategiska och kreativa uppgifter, såsom att utveckla nya produkter, förbättra kundrelationer och driva innovation.


Konsten att prompta rätt
För att få ut det mesta av AI är det avgörande att kunna ställa rätt frågor och ge rätt instruktioner – att prompta rätt. Med rätt tekniker kan ni maximera värdet av AI:s output och säkerställa att det genererade innehållet är relevant och användbart. Genom att utbilda er personal i hur man effektivt promptar AI, kan ni optimera era processer och förbättra kvaliteten på det arbete som utförs. Detta innebär att ni kan skapa mer träffsäkra marknadsföringskampanjer, mer informativa rapporter och mer engagerande kundkommunikation. Att behärska konsten att prompta rätt är en investering i er personal som kommer att ge långsiktiga fördelar.


Automatisera administrativa uppgifter
AI kan revolutionera hur ni hanterar administrativa uppgifter såsom mail, mötestranskribering och anteckningar. Genom att automatisera dessa processer kan ni spara tid och minska risken för mänskliga fel. Detta leder till en mer strömlinjeformad arbetsdag och frigör tid för era anställda att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Föreställ er en arbetsmiljö där rutinmässiga administrativa uppgifter sköts sömlöst av AI, vilket gör att era medarbetare kan ägna sig åt att utveckla strategier, lösa komplexa problem och bygga starkare relationer med kunder och partners.


Vikten av en AI policy
Att ha en AI policy är inte bara en fråga om att följa med i teknikutvecklingen, utan också om att säkerställa att ditt företag använder AI på ett ansvarsfullt och strategiskt sätt. En tydlig policy hjälper till att definiera riktlinjer för hur AI ska användas, vilka etiska överväganden som ska göras, och hur man skyddar företaget mot potentiella risker. Genom att ha en välformulerad AI policy på plats, kan ni skapa en stabil grund för AI-initiativ som inte bara förbättrar effektiviteten utan också stärker ert varumärke.


Genom att implementera AI inom dessa områden kan en VD effektivisera verksamheten, minska stressen från dagliga operationer och skapa utrymme för att fokusera på att leda företaget mot fortsatt tillväxt och framgång. AI-teknologi fungerar som en värdefull partner i företagsledningens strävan att förbättra prestanda och konkurrenskraft på marknaden.

AI-Körkortet - Din vägvisare i den digitala transformationen.

1 deltagare

kr 4990
- MEDLEMSPRIS: 3990 kr -
 • Tillgång till kursen 3 månader.
 • Medlemskap i Dataföreningen (1år)
  "Kompetenspaketet DF Basic"
 • Certifiering via Dataföreningen

2-5 deltagare

kr 4490
- MEDLEMSPRIS: 3490 kr -
 • Tillgång till kursen 3 månader.
 • Medlemskap i Dataföreningen (1år)
  "Kompetenspaketet DF Basic"
 • Certifiering via Dataföreningen

6-10 deltagare

kr 3990
- MEDLEMSPRIS: 2990 kr -
 • Tillgång till kursen 3 månader.
 • Medlemskap i Dataföreningen (1år)
  "Kompetenspaketet DF Basic"
 • Certifiering via Dataföreningen

11- deltagare

OFFERT
- MEDLEMSPRIS: OFFERT -
 • Tillgång till kursen 3 månader.
 • Medlemskap i Dataföreningen (1år)
  "Kompetenspaketet DF Basic"
 • Certifiering via Dataföreningen

Anmäl dig och dina kollegor!

Framtagen tillsammans med branschens främsta experter

Fredrik Heintz

AI Professor

Fredrik Heintz leder forskningslaboratoriet Reasoning and Learning Lab inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem, AIICS, vid Institutionen för datavetenskap, IDA.

Gunilla Almesåker

ORDFÖRANDE DATAFÖRENINGEN ÖSTRA

Som en pionjär inom IT och teknik har Gunilla, med sitt engagemang, tagit sig an roller som ordförande, vice ordförande och ledamot i ideella föreningar såsom Dataföreningen i Sverige och SeniorNet. 

Patrik Löfvin

UTBILDNINGSANSVARIG

Patrik Löfvin är projektledare i samarbete med Dataföreningen för AI- körkortet. Patrik har IT- erfarenhet som CIO för två större globala koncerner och som entreprenör var han tidigt ute med digitalt lärande redan på 90- talet.

Adrian Rosca

OPERATIV AI-STRATEG

Adrian Rosca är en senior utvecklare och entreprenör som har hjälpt både stora och små företag att implementera praktisk AI. Målet är att med hjälp av AI och automation effektivisera operativa arbetsflöden. 

Fredrik Löfgren

Robotexpert på Dyno Robotics

Fredrik Löfgren jobbar på LiU och är robotutvecklare med expertis inom virtual reality och artificiell intelligens. Han driver också Dyno Robotics som arbetar med att skapa robotar och AI-lösningar.

Utvecklar Robot-& AI-lösningar

Utbildning av Microsofts tjänster

Moderna utbildningslösningar

Systemleverantör av AI-verktyg

Varför AI-Körkortet?

AI-körkortet är framtaget  i samarbete mellan Dataföreningen Östra, (som ingår i koncernen Dataföreningen i Sverige) och NXT Learning. Dataföreningens målsättning är att alla ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter i så stor utsträckning som möjligt. Privat, i skolan och i yrkeslivet. Målet med AI-Körkortet är att ge en bra grundförståelse i hur du kan använda AI i din yrkesroll för att jobba mer effektivt.  

För vem?

Lär dig effektivisera ditt arbete med hjälp av AI. Framtidens arbetssätt blir alltmer automatiserat och där AI får en avgörande roll i effektiviseringar inom allt fler branscher. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med;

FAQ - Här har vi samlat de vanligaste frågorna

Får du inte svar på just din fråga är du välkommen mejla till oss på info@ost.dfs.se

Utbildningen är digital och du väljer själv när du vill gå den. Du kommer få tillgång till kursen via ett digitalt verktyg. Från det att du har fått tillgång till kursen har du 3 månader på dig att gå kursen. Du kan gå den en gång, sedan kommer kursen att vara låst. 

När du har genomgått kursen och klarat av kunskapsprovet kan du själv skriva ut ett certifikat. Certifikatet är utfärdat av Dataföreningen.

Utbildningen är totalt 2,5 timme. Du kan välja själv att göra kursen vid olika tillfällen men vår rekommendation är att du gör den vid ett och samma tillfälle.  

Det är en digital självstudiekurs. Om ni önskar en fysisk kurs för en större grupp så maila enkelt@nxtlearning.se för offert.

Du kan välja att betala med kreditkort eller mot faktura. Dataföreningen samarbetar med CEI-Europe (NXT Learning) kring anmälan och betalning av kursen. Så vid fler frågor kring betalning är ni välkomna att mejla direkt till enkelt@nxtlearning.se

FRAMTAGEN AV

Kontakt

boka ditt AI-körkort här!

Hur många deltagare är ni?

Information

 • Varje deltagare har tillgång till kursen i 3 månader
 • I priset ingår medlemskap i Dataföreningen under 1 år
 • Pris per deltagare 4990 kr (exkl. moms)
 • Pris per medlem i Dataföreningen 3990 kr (exkl. moms)
Medlem i Dataföreningen?