Trygghet är grundläggande rättighet för alla barn och ungdomartillsammans kan vi få EN SMARTARE INTERNETMILJÖVi finns här för dig när du behöver mer kunskap kring barnens internetanvändning och när du ska vidta åtgärder för ett säkrare uppkopplat liv av barn och unga.

Med fokus på ungas rättigheter och hälsa vi finns här för att motverka:
nätmobbning, dataspelsberoende, psykisk ohälsa orsakad av sociala medier och det negativa kopplade till sociala medier och kroppsideal.

Lyckas att ta hitta lagom användning av dataspel och skärmtid!

 

Du som förälder kan också bidra med att minska nätmobbning, tre principer som du kan lyftas fram:

“Skydda dig själv. Alla har rätt att själva definiera vad som är en kränkning och hur det känns bäst att agera om man blir kränkt.”


“Stötta andra. Nätet ger fantastiska möjligheter att identifiera kränkningar och agera mot dem. Det är en underutnyttjad möjlighet som vi behöver bli bättre på att ta i anspråk.”


“Bli inte hataren. Även om du inte tycker att du sprider hat kanske du ibland bidrar till dålig stämning, delar saker som skadar andra eller på andra sätt bidrar till en hatisk miljö på nätet.” (Källa Skolverket.se)
Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar internetanvändning

Dataspel och skärmtid

Att tillbringa tid framför skärmen behöver inte vara negativt, men som förälder kan du hjälpa barnet att hitta en bra blandning och balans av aktiviteter i tillvaron.

nätmobbningNätmobbning/ cybermobbning även tolkas som social fenomen som sprids genom användningen av digital teknik som tex sociala medier, spelplattformar och mobiltelefoner.

Social media

Vad finns det för risker med identitetsbygget på sociala medier? hur kan man som förälder stötta sitt barn? Det som uppfattas som snyggt förändrats i takt med tiden och vi är alla olika.

Här har vi samlat de vanligaste frågor som oftast ställs till oss. Får du inte svar på just din fråga är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Precis som med andra aktiviteter och vanor ska du som förälder regelbundet kontrollera om det finns några varningstecken att vara uppmärksam på, det kan tex vara att barn inte klarar av sin vardag eller visar andra tecken om negativt förändrad beteende. Läs mer 

När mobbning sker online brukar den utsatta personen känna att han/hon attackeras överallt, det kan verka som om det inte finns någon någon sätt att fly undan. Personen blir förändrad: mentalt – känner sig upprörd, generad, dum, till och med arg, känslomässigt – skäms eller tappar intresset för de saker du älskar, fysiskt – trött (sömnlöshet) eller upplever symtom som magont och huvudvärk. Läs mer 

 Barn och vuxna kan spela datorspel utan att det påverkar dem på ett negativt sätt, men ibland kan datorspelandet bli problematiskt. Du som förälder kan välja vilka spel barnen får spela (baserat på PEGI:s åldersmärkningar), begränsa och övervaka deras utgifter online, kontrollera åtkomsten till internetanvändning och interaktioner online (chatt) och ställa in hur lång tid barnen får lov att spela spel. Om spelandet tar orimligt mycket tid och får konsekvenser i vardagen är det bra att söka professionell hjälp. Läs mer

Prata med ditt barn om integritet och innehåll på nätet och var fundera över vilka bilder du delar på ditt barn. Det är också viktigt att välja säkra lösenord och hålla sina inloggningsuppgifter för sig själv, det minskar man risken att drabbas av kontokapningar. Läs mer

För att identifiera dataspelsberoende och kunna förhindra och behandla det måste du känna till att det finns vissa viktiga beteendemässiga indikationer: att personen hellre spelar än träffar kompisar, blir lätt irriterad och rastlös på tal om att ta en paus från spelandet, men första varningsignal brukar vara fysisk smärta, huvudvärk och ögonproblem. Läs mer 

När det gäller negativ påverkan från sociala medier är barn mer sårbara än vuxna men användandet av sociala medier ska inte ara negativt. Trygga barn är mindre sårbara för negativt gensvar, medan redan utsatta eller känsliga barn kan påverkas mer. Men det finns risk att barn och ungas självkänsla kan bli påverkad via sociala medier. Med populära sociala medier som används av barn och unga är Snapchat, Instagram, Tiktok och Facebook. Läs mer

Uppmärksamma barn och unga när de surfar på nätet så att de lär sig att känna igen och hantera  skadliga länkar och se till att innehållet de besöker på nätet är anpassat till deras ålder. Prata också om att pengarna i den digitala världen är precis lika mycket värda som i världen utanför och se till att det finns ett fungerande och uppdaterat virusskydd installerat på datorn. Läs mer

Det finns olika skydd i form av antivirusprogram och anti spam program beroende på modellen av apparaten. Bäst om du frågar om att köpa till och installera skydd på din barns dator/platta/mobil i samband med att du köper apparaten. Läs mer

Nej, tyvärr finns det risk att mindreåriga kan få tag i alkohol och droger via nätet men det är inte så lätthänt. Med ordet “nätdroger” menar Tullverket droger eller substanser med liknande effekt som köps på via internet. Det kan vara allt från redan narkotikaklassade droger (som till exempel cannabis) till nya droger som ännu inte har narkotikaklassats. Läs mer

Du som förälder/vuxen på ett bra sätt kan bli delaktig i vad barnen gör på internet, våga vara nyfiken och låt dem visa dig vilka sidor de gillar att besöka och vilka deras favoritklipp är. Prata med barnet om hur länge hon eller han ska få surfa och sätt upp gemensamma  Läs mer


Tillsammans kan vi göra mer

Vi finns här för ungas bästa


Erbjuder mer kunskap till dig som förälder
Möjliggör föräldrarnas engagemang
Anordnar föreläsningar
Samarbetar med skolor och lärare
Bli medlem


Få mer kunskaper om ungas internetanvändning
Engagera dig för en smartare internetmiljö
Följ trender och uppdateringar för en säkrare internetanvändning
Få råd kring barnens internetsäkerhet
Kalenadrium

Föreläsningar

Andra evenemang

Sociala medier live sändning

Skolaktiviteter

Som vårdnadshavare har du en betydelsefull roll för ditt barns välbefinnande. Nedan följer allmänna rekommendationer för hur du kan stötta ditt barn till ett positivt och hälsofrämjande användande av digitala medier.Registrera på nyhetsbrev

Registrera dig kostnadsfritt för att prenumerera på Onlinekoll.se nyhetsbrev.

Genom att skicka formuläret godkänner du att vi sparar dina uppgifter för utstick av nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad om ungas säkerhet i den digitala världen!