DET FINNS MÅNGA SÄTT ATT HJÄLPA UNGA ATT HANTERA SINA UPPKOPPLADE LIV

SKÄRMTID

Internet går allt längre ner i åldern. I åldern 12-15 år har nästan var fjärde varit utsatt för mobbning, framförallt flickorna.

Enligt undersökningen Svenskarna och internet i tonåren har mer än var tredje (39 %) blivit oroad eller upprörd av något på internet. Även om endast en minoritet av eleverna själva utsatts för mobbning känner många elever till kompisar som blivit utsatta.

Det är svårt att veta hur barn kommer att påverkas av att sitta länge framför skärmar men det finns kopplingar till bland den ökade tiden framför skärmen och psykisk ohälsa hos barn och unga.

Play Video

SKÄRMTID: SÅ HJÄLPER DU BARNET ATT HITTA BALANS

Livet framför skärmen kan vara väldigt varierande och har därmed många olika funktioner för användaren, både positiva och negativa. Har du ett barn som inte kan slita sig från mobilen eller datorn? Ibland blir suget för stort och användandet svårt att bryta.

ATT FÖRHÅLLA SIG RÄTT TILL BARNS SKÄRMANVÄNDADE

Ta reda på vad ditt barn gör vid skärmen! Avsätt tid och sätt dig in i vad ditt barn gör vid skärmen. Ser på Youtubers – ta reda på vilka Youtubers hen ser på och vilka de är, spelar hen spel – sätt dig in i spelet.

Onlinekoll.se skärmtid

HUR PÅVERKAS VÅRA BARN SOM SKÄRMANVÄNDARE?

Det vi vet är att de kommer att påverkas, tiden får utvisa hur. Det vi också vet är att deras hjärnor växer och det gör dem extra känsliga. Många undersökningar visar att tiden som läggs på att sitta framför en skärm tas från något annat.

Onlinekoll.se skärmtid

SKÄRMTID HOS BARN OCH UNGA – barnpsykologen svarar

En följd av pandemin är att tiden framför skärmar har ökat, inte minst hos barn och unga. Men hur påverkar surfplattor och mobiler barn – egentligen? Martin Forster, barnpsykolog på Kry, reder ut hur det ligger till.
Onlinekoll.se skärmtid

RÅD TILL FÖRÄLDRAR

Growingminds samlar den senaste kunskapen, forskning och ger verktyg för att just dina barn skall bygga självkänsla, utvecklas och leva hållbart. Sitter ditt barn för mycket framför skärmen och lyssnar inte när det är dags att äta? Vad kan man som förälder göra då?

Onlinekoll.se skärmtid

SKÄRMTID- FÖRDELAR SOM FINNS PÅ NÄTET

Att våra barn redan i tidig ålder tillbringar tid framför skärmen vet vi, men hur mycket tid som är rimligt att spendera är ständigt omdebatterat. Men är mängden tid verkligen något att oroa sig för? I det här avsnittet pratar Björn Appelgren och Jannike Tillå med Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, om vilka fördelar det finns med att unga är mycket på nätet.

Onlinekoll.se skärmtid

DET ÄR ÄNDÅ BRA MED SKÄRMTID

Länsstyrelsen har lanserat ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.
Onlinekoll skärmtid

STRIDEN OM SKÄRMTIDEN

Ute skiner solen, men i barnets rum är rullgardinerna nerdragna. Ingenting är viktigare än det som pågår på skärmen. Hur tar vi oss igenom sommarlovet utan att kasta ut modemet genom fönstret?
Play Video

SOCIALA MEDIER

Nio av tio barn som går i högstadiet använder sociala nätverk och 87% procent gör det dagligen. Snapchat är den mest använda tjänsten som används av tre av fyra elever, Instagram är på andra platsen, hälften av eleverna använder Facebook dagligen men nästan lika många är användare av Twitter. TikTok som en video fokuserad socialt nätverk blir mer och mer populär hos minderåriga i Sverige.

Onlinekoll sociala medier

NIO AV TIO HÖGSTADIEBARN ÄR PÅ SOCIALA MEDIER

Undersökning från Svenskarna och internet visar att på högstadiet är nästan hälften Facebookanvändare och nästan lika många Twitch användare. Det är ungefär var tredje högstadiebarn som använder Twitter och var fjärde använder Tiktok. Snapchat är ganska populär men det finns övriga applikationer också.
Onlinekoll.se sociala medier

SOCIALA PLATTFORMAR

Sociala medier eller sociala nätverk är ett samlingsnamn för flera olika tjänster och plattformar på internet. Det rör sig om mobilappar och webbplatser med fokus att dela bilder eller länkar, skapa inlägg, videoklipp och mycket mer.

Hela 9 av 10 12-15-åringar använder sociala medier. 3 av 4 gör det dagligen.

Onlinekoll.se sociala medier

BARN SOM KÄNNER SIG UTANFÖR PÅ SOCIALA MEDIER

Med den stora närvaron på sociala medier kan många barn känna sig utanför om de inte är med på bild på sociala medier där andra kompisar är med. Men det finns viktiga sätt att lära sig saker om livet för ett barn som känner sig utanför.
Onlinekoll.se sociala medier

SÅ ÄR DE UNGAS DIGITALA LIV

Många föräldrar upplever att de har koll på vad deras barn gör på nätet – men barnen svarar att de inte vet allt. Barn födda under 2000-talet har växt upp jämsides med internet och utvecklingen av sociala medier.

SOCIALA MEDIER OCH PSYKISK OHÄLSA

Det finns både risker och möjligheter förknippat med
sociala medier. Fördelar man sett med att som ung umgås online är ett ökat socialt stöd, ökat socialt kapital, stärkt självförtroende
och en möjlighet att på ett tryggt sätt öppna upp sig och utforska
nya identiteter. Nackdelar man observerat är ökad risk för
nätmobbning, social isolering, depression och att exponeras för
skadligt innehåll, dvs för sociala medier tycks det finnas en liten negativ koppling
mellan tid och välbefinnande samt innehåll och välbefinnande.

Play Video
Onlinekoll.se psykisk ohälsa

DIGITALA MEDIER OCH PSYKISK OHÄLSA HOS BARN

Statens medieråd är en expertmyndighet på området barns och ungas medieanvändning i vardagen, med särskilt fokus på eventuella skadliga aspekter och de har gjort en forskningsöversikt och samlat vetenskapliga underlag kring en eventuell koppling mellan digitala medier och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
Onlinekoll.se psykisk ohälsa

MÅR UNGA SÄMRE I EN DIGITAL VÄRD?

Mind är Svensk organisation som erbjuder stöd för psykisk hälsa och de har gjort en forskning och rapport om psykisk hälsa hos barn och unga kopplad till digitala värdar. Dagens barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid i olika digitala världar. Sedan mobilen blev deras främsta följeslagare uppger också fler unga psykiska besvär och konsumerar både mer sjukvård och antidepressiva läkemedel.
Onlinekoll.se psykisk ohälsa

DÄRFÖR ÖKAR PSYKISK OHÄLSA BLAND UNGA

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten mäter psykisk ohälsa bland barn och unga via undersökningen Skolbarns hälsovanor, i undersökningen får barn och unga svara på frågor om besvär med sömnen, nedstämdhet, irritation och nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel.
Onlinekoll.se psykisk ohälsa

UNGA, MEDIER OCH PSYKISK HÄLSA

Statens medieråd har gjort en undersökning och resultat av deras rapport visar att drygt en fjärdedel av respondenterna i ålder 13-18 år har nedsatt psykisk välbefinnande. De beskriver och analyserar svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras självskattade medieanvändning, några faktorer som kan vara positiva respektive negativa för den psykiska hälsan samt demografiska bakgrundsfaktorer.
Play Video

KROPPSIDEAL & SOCIALA MEDIER

Skönhetsideal som en del av sociala medier som kan påverka det psykiska välmående hos unga. Enligt Lunds universitet undersökning finns det skillnad i självförtroendet hos tjejer i mellanstadiet och högstadiet som kan vara koppad till användning av sociala medier i början av puberteten. Kroppsideal kan påverka lärandet negativt i skolan. Det är viktigt att föräldrar och skolan kan möta elever i deras tankar kring kroppsideal och identitet och åtgärder kan vara att öka elevers medvetenhet om hälsa och självkänsla som ett redskap för ett stå emot samhällets kroppsideal.
Onlinekoll.se social media

BARN OCH SJÄLVKÄNSLA

Snabba kickar och besvikelser. Tillvaron på sociala medier och jakten på likes påverkar alla, men barn är särskilt känsliga. Vad finns det för risker med identitetsbygget på sociala medier och hur kan man som förälder stötta sitt barn?
Onlinekoll social media

PRATA OM UTSEENDE OCH IDEAL

Frågor att ställa om ideal och press: Är det verkligen ditt utseende som bestämmer hur du mår? Mår du bra av de konton på sociala medier du följer? Varför tycker du om vissa personer? Går det att tänka annorlunda om ideal? Är du med och påverkar idealen? Vad är fint och bra med din kropp?

SKÖNHETSIDEAL VI FÖR VIDARE TILL VÅRA BARN

Många unga drivs av en önskan att bli något – att bli rik, berömd och inflytelserik. Många har dessutom uppfattningen att vägen dit går via YouTube och sociala medier, där ett vackert utseende snabbt visar sig ge fördelar. Inte sällan har dessutom så kallade influencers ett stor fokus på just utseendet.
onlinekoll kroppsideal

SOCIALA MEDIER & KROPPSIDEAL

Kan kroppsideal och den perfekta tillvaron som visas upp i sociala medier leda till psykisk ohälsa för barn och unga? I detta avsnitt av podden “Ungas digitala vardag – en podd om allt det där föräldrar oroar sig för” får du tips på hur du kan stötta och hjälpa ditt barn att tycka om sin kropp så som den är.

NÄTMOBBNING

Många av mellan- och högstadieelever har fått något kränkande eller sårande skrivet till sig på nätet under senaste åren trots att skolor aktivt försöker motverka nätkränkningar. Mobbning via nätet brukar vara ett upprepat beteende med syftet att irritera eller skrämma dem som mobbningen riktas mot. Det är viktigt att ha lite kunskaper om vad det är för att kunna skydda oss och andra mot nätmobbninggens negativa konsekvenser.
Play Video
onlinekoll nätmobbning

VAD ÄR NÄTMOBBNING?

Nätmobbning. Nätkränkningar. Cyberbullying. Näthat. Benämningarna på den utsatthet som barn och unga kan hamna i på nätet är många. Å ena sidan kan det kännas oviktigt att sätta namn på allt, det viktiga är att de som råkar ut för något som de inte mår bra av berättar det så att de får hjälp.
Onlinekoll nätmobbing

KRÄNKNINGAR OCH MOBBNING PÅ INTERNET

Hur kan man förstå och möta kränkningar och mobbning på nätet? En utgångspunkt kan vara att fråga vad det innebär att gränsen mellan fritid och skola inte blir lika tydlig i och med tillgången till internet. Det som händer på internet och sociala medier, oavsett var det sker: i hemmet eller på väg till skolan, påverkar det som sker i skolan.
Onlinekoll nätmobbing

EXEMPEL PÅ UTSATTHET

Onlinekoll nätmobbing

UTSATT PÅ INTERNET

Statens Medieråd har gjort en internationell forskningsöversikt
om nätmobbning bland barn och unga. Denna internationella forskningsöversikt beskriver det aktuella kunskapsläget på området hat och mobbning på nätet som involverar barn och unga. 

Onlinekoll nätmobbing

HUR VANLIGT ÄR DET MED NÄTMOBBNING?

Hur vanligt är det att våra barn utsätts för kränkningar på nätet? Hur ska man göra om man får veta att ens barn blir mobbat – eller mobbar – i en chatt eller sociala medier? Och hur kan vi föräldrar bli bättre på att hjälpa våra barn att bli schyssta förebilder på nätet? I det här avsnittet möter vi Anna-Carin Wettefors som arbetar mot mobbning i samhället.

onlinekoll nätmobbning

NÄTMOBBNING PÅ SOCIALA MEDIER

Noll Tolerans mot mobbnings nya filmer sätter ljuset på några smärtpunkter i människors attityder till varandra. Det korta formatet och tillspetsade innehållet syftar till att väcka tankar och diskussion och vara ett verktyg för att medvetandegöra dolda fördomar.
nätmobbning

AVSNITT OM NÄTMOBBNING

Detta program handlar om nätet. Vi möts ofta av siffror som skrämmer vuxna. Men hur ser det ut egentligen och hur ska vi göra? Vilket förhållningssätt ska vi vuxna ha till mobilen och sociala medier?
onlinekoll nätmobbning

ÖKA DIN KUNSKAP OM NÄTKRÄNKNINGAR

Många tror att näthat och nätmobbning är en ungdomsfråga. Men vi vuxna är tyvärr också ofta taskiga mot varandra i sociala medier. I Friends nätrapport svarar mer än hälften av de unga mellan 13–16 år att de har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet. Därför är det av stor vikt att vuxna agerar goda förebilder, även på nätet. 

TILLSAMMANS GER VI SKILLNAD

Prenumerera på våra nyhetsbrev eller boka in dig på våra event